T.C.
HATAY VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
 
Hatay İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak İşletme Sahası ile 29 (yirmidokuz)  adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.
            İhale, İhale Komisyonu  tarafından, Fevzi Çakmak Mahallesi Kışlasaray Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresinde, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  Toplantı salonunda, 25.11.2016  tarihinde, Cuma günü, saat 14:00’da başlayarak  5 dk arayla sırası ile yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak  görülebilir.
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Sahaları:
1- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Çiloğlanhöyüğü Köyü/Mevkii, 4124.81 hektar alana sahip O36c3, O36c4, P36b1, P36b2 paftasında 3238724 Erişim ve 31/2012-04 no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  İşletme  hakkının verilmesinin muhammen bedeli 313,114.33 TL’dir.
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Sahaları:
1- Hatay İli, Kumlu İlçesi, Akpınar Köyü/Mevkii, 4560.31 hektar alana sahip P36b2, P37a1 paftasında aşağıda koordinatları 3238720 Erişim ve 31/2009-10 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 346.173,13 TL’dir
2- Hatay İli, Merkez İlçesi, Alaaddin Köyü/Mevkii, 3667.00 hektar alana sahip P36a3, P36b4, P36d2 paftasında 3238711 Erişim ve 31/2009-01 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 278,361.97 TL’dir.
3- Hatay İli, Antakya İlçesi, Köyü/Mevkii, 2.58 hektar alana sahip P36a3 paftasında 3318541 Erişim ve 31/2014-03 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.
4- Hatay İli, Merkez İlçesi, Apaydın Köyü/Mevkii, 4372,73 hektar alana sahip P36b3- P36b4- P36c1-P36c2  paftasında 3238732 Erişim ve 31/2010-12 ruhsat no’lu ve  saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 82,993.54 TL’dir.
5- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Baldıran Köyü/Mevkii, 4613,74 hektar alana sahip P36b2 paftasında 3303999 Erişim ve 31/2013-07 no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 87,567.86  TL’dir.
6- Hatay İli, Belen İlçesi, Nergizlik –Müftüler- Kozaklı – Harlısu 3481,55 hektar alana sahip O36d3, O36d4, P36a1,  P36a2  paftasında 3304021 Erişim ve 31/2013-14 no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 33,037.57  TL’dir
7- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, İncirli Köyü 26.27 hektar alana sahip, P36d2 paftalarında 3301705 Erişim ve 31/2013-02 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99 TL’dir.
8- Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Cumhuriyet Köyü/Mevkii, 4157.03 hektar alana sahip P36b3- P36c2 paftasında 3245235 Erişim ve 31/2010-34 ruhsat no’lu   saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 78,899.60 TL’dir.
9- Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı Köyü/Mevkii, 2771,06 hektar alana sahip O36c4,  P36a2, P36b1  paftasında 3238719 Erişim ve 31/2012-02 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 52,594.16 TL’dir.
10- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Çamsarı Köyü/Mevkii, 4349,04 hektar alana sahip O36c3- O37d4 paftasında 3238740 Erişim ve 31/2010-20 ruhsat no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 82,543.91 TL’dir.
11- Hatay İli, Merkez İlçesi, Gülova Köyü/Mevkii, 4924.16 hektar alana sahip P36b1, P36b4 paftasında 3304000 Erişim ve 31/2013-08 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 93,459.57 TL’dir.
12- Hatay İli, Merkez İlçesi, Güzelburç Köyü/Mevkii, 3973,55 hektar alana sahip P36a3-P36a4-P36d2 paftasında 3320573 Erişim ve 31/2010-01 ruhsat no’lu saha. alanda  Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 75,417.18  TL’dir.
13- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, İçada Köyü/Mevkii, 4529,81 hektar alana sahip P36b1, P36b2 paftasında 3303998 Erişim ve 31/2013-06 no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 85,974.89  TL’dir.
14- Hatay İli, Kırkhan İlçesi, Ilıkpınar Köyü/Mevkii, 4760.43 hektar alana sahip O36c3-O36c4 paftasında 3238741 Erişim ve 31/2010-21 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 90,352.01   TL’dir.
15- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, İncirli Köyü 4526,56 hektar alana sahip, O36c3-O37d4  paftalarında 3304005 Erişim ve 31/2013-12 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 85,913.20  TL’dir.
16- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kamberlikaya Köyü/Mevkii, 4790.03 hektar alana sahip O36c3, O37d4, P36b2, P37a1 paftasında 3238721 Erişim ve 31/2009-11 o’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 90,913.81  TL’dir.
17- Hatay İli, Merkez İlçesi, 450.73 hektar alana sahip, P36a3 paftasında 3238725 Erişim ve 31/2010-11ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99   TL’dir.
18- Hatay İli, Merkez İlçesi, 1494,13 hektar alana sahip, P36d2-P36d3  paftalarında 3302350 Erişim ve 31/2013-04 ruhsat no’lu saha. alanda  Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99  TL’dir.
19- Hatay İli, Merkez İlçesi, 1180,74 hektar alana sahip P36d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 3302351 Erişim ve 31/2013-05 ruhsat no’lu saha. alanda Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99  TL’dir.
20- Hatay İli, Merkez İlçesi, Kisecik- Karlısu- Gülderen 3018,16 hektar alana sahip P36a3, P36a4  paftasında 3289119 Erişim ve 31/2012-04 no’lu saha. Doğal Mineralli  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,640.31 TL’dir.
21- Hatay İli, Merkez İlçesi, Mücahitler Köyü/Mevkii, 4082,78 hektar alana sahip P36a3,P36b1  paftasında 3238713 Erişim ve 31/2009-03 no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 77,490.35  TL’dir.
22- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Reşatlı Köyü/Mevkii, 4145.01 hektar alana sahip P36b1 paftasında 3304004 Erişim ve 31/2013-11 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 78,671.46  TL’dir.
23- Hatay İli, Kumlu İlçesi, Samanlı Köyü 3427,76 hektar alana sahip, P36b2-P36b3-P37a1-P37a4  paftalarında 3304001 Erişim ve 31/2013-09 ruhsat no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 65,058.20  TL’dir.
24- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Saylak-Camuzkışla Köyü 4900,01 hektar alana sahip, O36c2-O36c3-O37d1-O37d4  paftalarında 3304006 Erişim ve 31/2013-13 ruhsat no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 93,001.21  TL’dir.
25- Hatay İli, Kumlu İlçesi, Sutepe Köyü/Mevkii, 4781.18 hektar alana sahip P36b1, P36b2, P36b3, P36b4 paftasında 3304003 Erişim ve 31/2013-10 no’lu saha. alanda  Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 90,745.84  TL’dir.
26- Hatay İli, Merkez İlçesi, Suvatlı Köyü/Mevkii, 4723,99 hektar alana sahip P36b3-P36b4-P36c2 paftasında 3238733 Erişim ve 31/2010-13 ruhsat no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 89,660.39  TL’dir.
27- Hatay İli, Merkez İlçesi, Tahtaköprü Köyü/Mevkii, 3198,41 hektar alana sahip P36a2, P36a3  paftasında 3238712 Erişim ve 31/2009-02 no’lu saha. alanda  Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 242,791.30   TL’dir.
28- Hatay İli, Belen İlçesi, Tahtaköprü-Uzunalıç-Kömürçukuru Köyü/Mevkii, 1347,23 hektar alana sahip P36a1- P36a2- P36a3 paftasında 3251336 Erişim ve 31/2010-35  ruhsat no’lu ve  saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 28,467.99   TL’dir.
29- Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Topbağızı Köyü/Mevkii, 4351,25 hektar alana sahip O36c4, P36b1  paftasında 3238722 Erişim ve 31/2012-03 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 82,585.85   TL’dir.
 
İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;
 1. Gerçek Kişiler;
 1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,
 2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi, 
 3. Noterden onaylı imza beyannamesi
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname
 6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya kesin ve Banka Teminat Mektubu,
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 1. İhale dökümanının  alındığına dair  Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu
 
b) Tüzel Kişiler;
 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
 2.  Vergi Levhası (onaylı),
 3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 5.  Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri.
 6.  Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya kesin ve Banka Teminat Mektubu,
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 1. İhale dökümanının  alındığına dair  Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu.
 2. Her sayfası imzalanmış olan Şartname
 
            İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda temin edilebilecektir.
            Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
            İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
            İlan olunur.
 
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI 
 
Adres :
Telefon :03264713300
Fax :
E-Posta :yayladag@icisleri.gov.tr
 
YÖNETİM
 
Kaymakam
Bağlı Birimler
Resmi Kuruluşlar
İLÇE REHBERİ
 
Nüfus
Coğrafik Yapı
Ekonomi
Kültür-Turizm
HIZLI ERİŞİM
 
Yerel Basın
Protokol 
 
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2015 © Her hakkı saklıdır.